Jumbo Centrum

Sídlo

TAMAM COMERC s.r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice
IČO: 471 36 529
IČDPH: SK2023771530

Sekretariát

055/ 24 000 69

Informácie / vrátnica

denne od 14:00 hod. do 21:45 hod
tel.: +421 902 831 787

Prenájom

- Obchodné a kancelárske priestory
- Divadlo Grand
- Estrádna sála
e-mail: tamam.comerc@gmail.com

Obchodné oddelenie

konateľ:

Džemal KODRAZI

tel.: 0917 066 620
e-mail:
dzemal.kodrazi@gmail.com

Manažérka

Katarína Marcišová

tel.: 0911 516 755

Ekonomické oddelenie

Jozef Micheľ

tel.: 055/ 24 000 69
e-mail:
tamam.comerc@gmail.com