Jumbo Centrum

Prenájom priestorov

Divadlo Grand

Divadlo Grand poskytuje svoje priestory na prenájom divadelných predstavení, tanečných vystúpení, komorných koncertov, konferencií, školských akadémií, workshopov, kongresov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Divadelná sála:

Schodovité divadelné sedenie.
Celkový počet miest na sedenie: 594 (prízemie - 429 sedadiel, balkón - 165 sedadiel)

Od 1.11. do 30.3. je celkový počet sedadiel 429. (Balkón nie je sprístupnený)

Technické parametre javiska:

Celkový rozmer: hĺbka: 18m x šírka: 14m
Rozmer hracej plochy javiska:
hĺbka:16m x šírka:11m Výška 11m
Portálové okno: šírka: 11m x výška:6m

Cena za prenájom divadla

- Celodenný prenájom ( 12 hodín ) 1 670 €*
- 2 predstavenia v jeden deň 2 490 €*

V cene za prenájom je zahrnuté:
5 šatní pre účinkujúcich, kulisový výťah 6x1m s nosnosťou 1 tona
Spoplatnené služby k prenájmu: - uvádzačky, služba v šatni 70 € *
- požiarna služba 17 € *
- javiskový technik 60 € *
- upratovanie (na vyžiadanie) 40 €*

*Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Estrádna sala

Estrádna sála ktorá sa nachádza v Jumbo centre v Košiciach s kvalitným dreveným parketom, veľkým javiskom a poschodím dáva možnosť pre usporadúvanie plesov, tanečných zábav, svadieb, koncertov, besied, väčších pracovných stretnutí, kongresov, prezentácií a iných kultúrno-spoločenských podujatí.

Technické parametre javiska:

Hĺbka 10 m
Šírka 11 m
Výška nad javiskom 8 m
Portálové okno javiska 11 x 5 m
Tanečný parket 10 x 10 m

Cena za prenájom Estrádnej sály

- Celodenný prenájom od 1.5. do 30.9.:
990 €*
- Celodenný prenájom od 1.10. do 30.4.:
1 386 €*

V cene za prenájom je zahrnuté:
Javisková technika, 5 šatní pre účinkujúcich, kulisový výťah 6x1m s nosnosťou 1 tona.

Spoplatnené služby k prenájmu:
- Javiskový technik: 60 €*

*Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Jumbo centrum

Tel. kontakt

+421 915 234 043

Adresa

Masarykova 2
040 01 Košice

Email

tamam.comerc@gmail.com