ESTRÁDNA SÁLA

Estrádna sála ktorá sa nachádza v Jumbo centre v Košiciach s kvalitným dreveným parketom, veľkým javiskom a poschodím dáva možnosť pre usporadúvanie plesov, tanečných zábav, svadieb, koncertov, besied, väčších pracovných stretnutí, kongresov, prezentácií a iných kultúrno-spoločenských podujatí...


Reštauračné sedenie
Tanečný parket a javisko
Cena za prenájom Estrádnej sáli

- Celodenný prenájom od 1.5. do 30.9.         990 €*

- Celodenný prenájom od 1.10. do 30.4.     1 386 €*

V cene za prenájom je zahrnuté:

Javisková technika, 5 šatní pre účinkujúcich, kulisový výťah 6x1m s nosnosťou 1 tona.

Spoplatnené služby k prenájmu:          

- Javiskový technik                        60 €*

*Uvedené ceny sú bez DPH 20%


Technické parametre javiska:

Hĺbka 10 m

Šírka 11 m

Výška nad javiskom 8 m

Portálové okno javiska 11 x 5 m

Tanečný parket 10 x 10 m


KONTAKT:

Penzeš Norbert

tel.: 0910 407 432

e-mail: penzes@divadlogrand.sk